OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je jednou z priorit tohoto webu (dále jen e-shopu).

E-shop se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tímto se zavazujeme, že použijeme Vaše osobní údaje pouze na vzájemnou osobní komunikaci a neprodáme je žádné třetí straně. Výjimku představují pouze externí dodavatelé a dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předány v minimálním rozsahu, který je nutný. Všeobecné informace o uživatelích je možné sdílet pouze na základě žádosti od uživatelů.

Registrace Vašich údajů:
Při vytvoření registrace je nutné zadávat pravdivé informace, protože na základě těchto informací probíhá další komunikace mezi uživatelem a e-shopem.

Kontaktní e-mail se může použít na:
- zasílání informací o průběhu objednávky
- záchranu hesla
- vzájemnou komunikaci mezi uživatelem a blogem
- nabídky od blogu a jeho partnerů
- apod.

Tento e-shop také shromažďuje tyto údaje o svých uživatelích:
- internetová adresa
- použitý prohlížeč
- operační systém
- odkud přišli, popřípadě co zadali do vyhledávače
- použitý jazyk
- IP adresu
- události vykonané na tomto e-shopu
- datum návštěvy e-shopu

E-shop může umístit do vašeho počítače „cookies“. „Cookies“ lze použít mimo jiné na zvýšení bezpečnosti těchto stránek, ale jeho hlavním důvodem je poskytnout informace pro statistické měření.

Komunikace z e-shopu:
Tento e-shop může komunikovat se svými uživateli prostřednictvím emailů. Obsahem komunikace mohou být zprávy o změnách ve vašich údajích, nebo novinky zveřejněné na
e-shopu. Pokud si uživatel nepřeje dostávat tyto informační zprávy, může se z této komunikace odhlásit. Odhlášení je možné provést přes libovolnou e-mailovou zprávu, ve které je úplně ve spodní části uveden odkaz pro automatické odhlášení komunikace s tímto e-shopem. Odhlášení je také možné provést pomocí kontaktního formuláře (e-mailem) nebo poštou.

Vymazání údajů o uživateli:
Zaregistrovaný uživatel může požádat o vymazání jeho kompletního konta pomocí kontaktního formuláře (e-mailem) nebo prostřednictvím pošty. Samotné vymazání může trvat několik pracovních dní s ohledem na vytíženost.

Změny v ochraně osobních údajů:
Tento e-shop si vyhrazuje právo změny v podmínkách o ochraně osobních údajů, pokud nastane potřeba provést úpravy tohoto dokumentu. O případných změnách bude informovat všechny aktivní uživatele.